ویدئوهای آموزشی

ویدئوهای آموزشی

درباره باشگاه فیروز‌آباد بیشتر بدانید

ویدپو توضیحات باشگاه فیروزآباد

ورکشاپ اصلاح نژاد اسب

ورکشاپ اصلاح نژاد اسب

کارگاه تئوری و عملی اصلاح نژاد اسب 2

کارگاه رکوردبرداری اسب

آشنایی با رکوردبرداری علمی و عملی از اسب

آموزش رکوردبرداری از اسب

کارگاه تئوری و عملی اصلاح نژاد اسب 1

کارگاه تپوری و عملی اصلاح نژاد اسب

کارگاه تئوری و عملی اصلاح نژاد اسب 3

کارگاه اصلاح نژاد اسب